:: 2020 :||: Trajnostna infrastruktura kot most za povezovanje regij ::

:: Shranimo datum: petek, 16.10. 2020. :|: Kmalu na svidenje. ::

:: Dodaj v koledar ::

Simpozij za odgovorne s področja infrastrukture in trajnostne mobilnost za vse na lokalni, regionalni in med-državni ravni. Tema letošnjega simpozija so med-regionalne železniške povezave in mobilnost za vse na presečišču podeželja in manjših mest.

:|:

:: Predavatelji ::

:: Vsi smo videli, kaj se zgodi, če regije v neki družbi ne sledijo razvoju središča, na primeru razvpitega izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (Brexit). :|: Skušajmo vsi prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju in medsebojnemu sodelovanju v Evropi in še posebej v Evropski uniji, za kar trdno verjamemo, da si vsi prizadevamo. ::

Predavatelji bodo znani kmalu.

::|::

:: Program ::

Razvoj čezmejnih med-regionalnih železniških povezav je prva ključna tema letošnjega simpozija.

::|::

Druga ključna tema je: Mobilnost za vse na presečišču podeželja in manjših mest.